Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Березівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 25659881) був реорганізований і увійшов до складу Іваньківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Березівка
Маньківський район, Черкаська область

Сільський бюджет

Рішення

 

«23» грудня 2015року                                                                 №4-1//ІІ     

Про сільський бюджет

на 2016 рік

 

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

 

 1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 563121 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  558121 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 5000 грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 563121 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  558121 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 5000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення..

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 558121 грн. та спеціальному фонду 5000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  8370 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- поточні трансферти населенню.

 

6. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюються за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів;

забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Додатки 1 - 4 до рішення є його невід'ємною частиною. Додатки додаються.

Сільський голова                                     підпис                       Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«28» січня 2016року                                                           № 5-1//ІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік».

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

Визначити на 2016 рік:

 • доходи сільського бюджету на 2016 рік у сумі 563121 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 556101 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 7020 грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення.
 • видатки сільського бюджету на 2016 рік у сумі 602492 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 584925 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 17567 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

Установити дефіцит сільського бюджету в сумі  39371 грн., а саме:

— загального фонду у сумі 28824 грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року.

— спеціального фонду в сумі  10547 грн.  джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.2 Пункт 2 викласти у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 584925 грн. та спеціальному фонду 17567 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

1.3 Пункт 4 доповнити наступним змістом:

4.1 Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2016 рік, що передаються районному бюджету :

по загальному фонду:

КФК 250380 «Інша субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»в сумі 25164 грн.,а саме :

 • субвенція згідно «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2017 рр.» в сумі 3000 грн.;
 • субвенція згідно «Програми розвитку загальної середньої освіти Маньківського району на 2008-2017 рр.» в сумі 3000 грн.;
 • субвенція згідно «Програми створення, супроводження та адміністрування офіційного Веб-сайту Маньківської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет» районному бюджету для  обслуговування Веб-сайту в сумі 250 грн.;
 • субвенція згідно міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я населення Маньківщини на 2004-2016 роки» в сумі 9000 грн.;
 • субвенція згідно районної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки в сумі 8414 грн.;
 • субвенція згідно «Програми забезпечення пожежної безпеки Маньківського району на 2016-2020 роки» в сумі 1000 грн.;
 • субвенція Маньківському відділенню поліції в сумі 500 грн..

2. Додатки № 1-6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                     підпис                       Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«04» квітня 2016року                                                        № 7-1//ІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ.

1.1 Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік в сумі 85819 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 28428 грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 57391 грн.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 10242 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки № 4, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                            підпис                           Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«14» червня 2016року                                                                 № 9-1//ІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ.

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

Визначити на 2016 рік:

— доходи сільського бюджету на 2016 рік у сумі 563568 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 556548 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 7020 грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

— видатки сільського бюджету на 2016 рік у сумі 602939 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 585372 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 17567 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

— дефіцит сільського бюджету в сумі 39371 грн., у тому числі дефіцит загального фонду у сумі 38324 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року та дефіцит спеціального фонду в сумі  1047 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.2 Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік в сумі 90116 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 32278 грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 57838 грн.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 16442 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки № 1,3, 4, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                             підпис                                  Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«26» липня 2016року                                                        № 10-1//ІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ, від 14.06.16 № 9-1/VІІ.

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

Визначити на 2016 рік:

— доходи сільського бюджету на 2016 рік у сумі 623568 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету у сумі 616548 грн. та доходів спеціального фонду бюджету у сумі 7020 грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

— видатки сільського бюджету на 2016 рік у сумі 662939 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 645372 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 17567 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

— дефіцит сільського бюджету в сумі 39371 грн., у тому числі дефіцит загального фонду у сумі 38324 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року та дефіцит спеціального фонду в сумі  1047 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 23242 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки № 1,3, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                            підпис                                   Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«02» вересня 2016 року                                                               № 11-1//ІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 77 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ, від 14.06.16 № 9-1/VІІ, від 26.07.16 № 10-1/VІІ.

1.1 Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік в сумі 96116 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 38278 грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 57838 грн.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 23442 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки  № 3, 4, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                   підпис                           Т. О. Писарець

 

Рішення

«23» вересня 2016 року                                                               № 12-1//ІІ    

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до статті 72, 78 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ, від 14.06.16 № 9-1/VІІ, від 26.07.16 № 10-1/VІІ, від 02.09.16 № 11-1/VІІ.

1. Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік в сумі 100,712 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 42,874 тис. грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 57,838 тис. грн.

2. Додатки  № 3, 4 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                   підпис                           Т. О. Писарець

 

Рішення

«18» жовтня 2016 року                                                               № 13-1//ІІ    

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до статті 72, 78 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ, від 14.06.16 № 9-1/VІІ, від 26.07.16 № 10-1/VІІ, від 02.09.16 № 11-1/VІІ, від 23.09.16 № 12-1/VІІ.

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

Визначити на 2016 рік:

— доходи сільського бюджету на 2016 рік у сумі 673,568 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету у сумі 666,548 тис. грн. та доходів спеціального фонду бюджету у сумі 7,020 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

— видатки сільського бюджету на 2016 рік у сумі 737,439 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 704,872 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 32,567 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

— дефіцит сільського бюджету в сумі 39,371 тис. грн., у тому числі дефіцит загального фонду у сумі 38,324 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року та дефіцит спеціального фонду в сумі  1,047 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року згідно з додатком № 2 до цього рішення.

— профіцит сільського бюджету в сумі 24,500 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

1.2 Пункт 2 викласти у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 704,872 тис. грн. та спеціальному фонду 32,567 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 1.3 Пункт 5 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 24.500 тис. грн.. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

1.4 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 48,442 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки  № 1, 2, 3, 5, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                   підпис                           Т. О. Писарець

 

БЕРЕЗІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

«22» листопада 2016 року                                                               № 14-1/VІІ    

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 72, 78 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2015 року № 4-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2016  рік» із змінами та доповненнями  внесеними рішенням від 28.01.16 № 5-1/VІІ, від 04.04.16 № 7-1/VІІ, від 19.05.16 № 8-1/VІІ, від 14.06.16 № 9-1/VІІ, від 26.07.16 № 10-1/VІІ, від 02.09.16 № 11-1/VІІ, від 23.09.16 № 12-1/VІІ, від 18.10.16 № 13-1/VІІ.

11. Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік в сумі 103,207 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 45,369 тис. грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 57,838 тис. грн.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 48,842 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки  № 3, 4, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                     підпис                             Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                                           № 15-1//ІІ     

Про сільський бюджет

на 2017 рік

Відповідно до статті 72, 78 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

 

 1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 822,751 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  816,011 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 6,740 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 822,751 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  816, 011 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 6,740 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення..

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 822,751 грн. та спеціальному фонду 6,740 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  12,240 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету на реалізацію регіональних програм в сумі 34,380 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюються за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів;

забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Додатки 1 - 6 до рішення є його невід'ємною частиною. Додатки додаються.

Сільський голова           підпис                            Т. О. Писарець

 

Рішення

 

«30» січня 2017року                                                               № 16-1/VІІ    

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до статті 72, 78 «Бюджетного кодексу України» та пункту 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила :

Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 15-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».

1.1 Пункт 4 викласти у новій редакції:

Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2017 рік в сумі 64,518 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

— трансферти, що передаються з сільського бюджету в сумі 20,507 тис. грн.,

— трансферти, що передаються з районного бюджету в сумі 44,011 тис. грн.

1.2 Пункт 6 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2017 рік на реалізацію регіональних програм в сумі 40,773 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

2. Додатки  № 3, 4, 6 викласти у новій редакції.

3. Додатки № 1- 4, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова             підпис                                     Т. О. Писарець


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua